روز: نوامبر 23, 2015

یاران صادق در تامین مسکن خانمی در کردستان نقش داشتند

در روزهایی که فرآیند تاسیس سایت در حال انجام بود، صندوق یاران صادق توانست با بودجه ی اندکی که در همان روزهای آغازین جمع آوری کرده بود کمک بلاعوضی به یک خانم مطلقه کردستانی برای تامین بخشی از هزینه ی منزل مسکونی اش داشته باشد. در یکی از جلسات گردهمایی دانش آموختگان دبیرستان امام صادق(علیه السلام) که در تاریخ ۲۷مهرماه ۹۴ برگزار