شماره حساب صندوق

شماره حساب صندوق

خیرین عزیز فعلا از سه طریق می توانند کمک های نقدی شان را به حساب صندوق یاران صادق واریز کنند:

شماره حساب بانک ملت: 3231520393 و شماره کارت 6104337850853019 و شماره شبای IR330120010000003231520393 به نام محمدمهدی رنجبر آماده ی دریافت کمک های خیرین گرامی است.

لطفا پس از واریز وجه، «فرم اعلام واریز» را از کشوی فرم ها (بالای وب سایت) پر کنید.

در صورتی که تمایل به اهدای کمک های غیرنقدی دارید یا موقعیت شغلی مناسبی را می توانید برای نیازمندی تامین کنید، فرم مربوط به هریک از کمک ها را از کشوی «فرم ها» (بالای وب سایت) پر کنید.