منتشر شده توسط : محمدمهدی رنجبر

یاران صادق در تامین مسکن خانمی در کردستان نقش داشتند

در روزهایی که فرآیند تاسیس سایت در حال انجام بود، صندوق یاران صادق توانست با بودجه ی اندکی که در همان روزهای آغازین جمع آوری کرده بود کمک بلاعوضی به یک خانم مطلقه کردستانی برای تامین بخشی از هزینه ی منزل مسکونی اش داشته باشد. در یکی از جلسات گردهمایی دانش آموختگان دبیرستان امام صادق(علیه السلام) که در تاریخ ۲۷مهرماه ۹۴ برگزار

اولین قدم برای تشکیل صندوق یاران صادق طی شد

اولین جلسه ی همفکری برای تشکیل یک صندوق حمایت از نیازمندان، جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ با حضور فیزیکی ۶ نفر و حضور مجازی چند عضو دیگر تشکیل شد. در جلسه ای که در تاریخ جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ در کافه تیامو گیشا با حضور فیزیکی ۶نفر و حضور مجازی چند عضو در گروه تلگرام (که همگی از دانش آموختگان دوره ششم دبیرستان امام صادق علیه