اولین قدم برای تشکیل صندوق یاران صادق طی شد

اولین قدم برای تشکیل صندوق یاران صادق طی شد
اولین قدم برای تشکیل صندوق یاران صادق طی شد

jalaseh1اولین جلسه ی همفکری برای تشکیل یک صندوق حمایت از نیازمندان، جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ با حضور فیزیکی ۶ نفر و حضور مجازی چند عضو دیگر تشکیل شد.

در جلسه ای که در تاریخ جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ در کافه تیامو گیشا با حضور فیزیکی ۶نفر و حضور مجازی چند عضو در گروه تلگرام (که همگی از دانش آموختگان دوره ششم دبیرستان امام صادق علیه السلام و خروجی سال ۱۳۷۷ بودند) برگزار شد.

متن پیش نویس اولیه ی قوانین صندوق خیریه ای که تاسیس آن مورد اتفاق نظر اعضا بود در این جلسه تهیه شد و بندهایی از آن مورد بحث قرار گرفت و در نهایت برای تک تک بندها رای گیری انجام شد. این متن در بخش «قوانین صندوق» در اختیار اعضا قرار دارد و در جلسات بعدی (حضوری یا مجازی) که توسط اعضا برگزار خواهد شد، با اکثریت آرا قابل تغییر و ویرایش خواهد بود.

حاضرین این جلسه به ترتیب حروف الفبا در نام خانوادگی عبارت بودند از آقایان: احسان آهنیان، افشین حبیب الله، علی رستمخانی، محمدمهدی رنجبر، پوریا صوفی اصفهانی و محمدحنیف کمال.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.